Để thu gọn thanh cuộn scroll bar bạn thêm các thẻ style sau

::-webkit-scrollbar {
  width: 2px;
  height: 2px
}

::-webkit-scrollbar-track {
  background: 0 0
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #ebebeb;
  border-radius: 2px;
  transition: background .2s ease-in;
  -webkit-transition: background .2s ease-in;
  -o-transition: background .2s ease-in;
  -moz-transition: background .2s ease-in
}

::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #adadad
}

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box