Bỏ dropdown mặc định của selectbox và tùy chỉnh sang dropdown khác

Dropdown mặc định của selectbox mặc định padding rất sát với viền, và bạn muốn bỏ phần mũi tên của selectbox đó đi, bạn hãy copy đoạn code css bên dưới và dán vào phần css của bạn

Từ ảnh

bo-dropdown-mac-dinh-cua-select-box

Sang:

da-bo-dropdown-mac-dinh-cua-selectbox

select {
 text-overflow: '';
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 text-indent: 1px;
}
select {
 background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='none' viewBox='0 0 20 20'%3E%3Cpath stroke='%236b7280' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='1.5' d='m6 8 4 4 4-4'/%3E%3C/svg%3E");
 background-position: right 0.5rem center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: 1.5em 1.5em;
 padding-right: 2.5rem;
 -webkit-print-color-adjust: exact;
 print-color-adjust: exact;
}

Bỏ phần điều chỉnh tăng giảm số lượng input type number

Từ ảnh

xoa-dieu-chinh-tang-giam-so-luong

Sang:

da-xoa-dieu-chinh-tang-giam-so-luong

 

/* Chrome, Safari, Edge, Opera */
input::-webkit-outer-spin-button,
input::-webkit-inner-spin-button {
 -webkit-appearance: none;
 margin: 0;
}

/* Firefox */
input[type=number] {
 -moz-appearance: textfield;
}

Điều chỉnh phần tăng giảm số lượng cho đẹp hơn

chinh-tang-giam-so-luong-the-input-number

Để chỉnh sửa lại phần điều chỉnh số lượng giống ảnh bên trên bạn hãy copy các đoạn html, css, jquery sau:

HTML

<div class="quantity">
 <a href="javascript:void(0);" class="plus" rel="nofollow">
  <svg width="13" height="20" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
   <path d="M12 6V18" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
   <path d="M6 12H18" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
  </svg>
 </a>
 <input type="number" id="quantity" class="input-text qty text" name="quantity" value="4" aria-label="Product quantity" min="0" max="" step="1" placeholder="" inputmode="numeric" autocomplete="off">
 <a href="javascript:void(0);" class="minus" rel="nofollow">
  <svg width="13" height="20" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
   <path d="M6 12H18" stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path>
  </svg>
 </a>
</div>

Css

/* Woocommerce quantity */
.quantity {
 position: relative;
 display: inline-block;
 float: none;
 margin: 0;
 width: 65px;
 text-align: left;
}
.quantity .input-text.qty {
 border: 1px solid #efefef;
 height: 42px;
 padding: 0px;
 line-height: 41px;
 width: 45px;
 display: inline-block;
 margin: 0;
 text-align: center;
 color: #666666;
 font-weight: normal;
 -webkit-border-radius: 0;
 -moz-border-radius: 0;
 border-radius: 0;
}
.quantity .minus,
.quantity .plus {
 position: absolute;
 right: 0;
 width: 21px;
 height: 21px;
 border: 1px solid #efefef;
 background-color: #fff;
 text-align: center;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.quantity .minus svg,
.quantity .plus svg {
 height: 100%;
}
.quantity .minus:hover,
.quantity .plus:hover {
 background: #efefef;
 color: #000;
}
.quantity .plus {
 top: 0;
 line-height: 17px;
 border-radius: 0 5px 0 0;
}
.quantity .minus {
 bottom: 0;
 line-height: 19px;
 border-top: 0;
 border-radius: 0 0 5px 0;
}

jQuery

/* Quantity inputs */ 
$('body').on('click', '.plus, .minus', function(e){
  e.preventDefault();
  // get value
  let $qty = $(this).siblings('.qty'),
    form_cart = $(this).closest('.cart'),
    min = $qty.attr('min'),
    max = $qty.attr('max'),
    step = $qty.attr('step'),
    currentVal = parseFloat( $qty.val() );
  
  // format value
  min = !min ? '' : min;
  max = !max ? '' : max;
  if( step === '' || step === undefined || typeof step === NaN ){
    step = 1;
  }  

  // Change value when click plus
  if( $(this).hasClass('plus') ){
    if( max && max == currentVal ){
      $qty.val(max);
    }else{
      $qty.val( currentVal + parseFloat(step) );
    }
  }
  // Change value when click minus
  else{
    if( min && min == currentVal ){
      $qty.val(min);
    }else{
      $qty.val( currentVal - parseFloat(step) );
    }      
  }

  $qty.trigger('change');
})

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript