Trong phiên bản WordPress mới ở trong hàm: wp_get_attachment_image sẽ mặc định có thuộc tính loading hỗ trợ lazyload, tuy nhiên trong một số trường hợp bị lỗi bạn cần tắt tính năng lazyload này đi. vd: ảnh ở trong slider

Để tắt tính năng lazyload bạn cần chỉnh thuộc tính loading=eager là được

echo wp_get_attachment_image( $image, $size, false, [
  'class' => 'your-class-here', 
  'loading' => 'eager'
] );

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box