Viết sự kiện xuất dữ liệu ra Excel

Để xuất được dữ liệu ra file excel ta cần sử dụng 1 thư viện: PHPexcel

Các bước xuất dữ liệu:

  • B1: Thêm thư viện PHPexcel
  • B2: Truy vấn để lấy dữ liệu cần xuất

Viết button xuất dữ liệu

Hook thêm nút trong post type:

 

 

 

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn