Viết sự kiện xuất dữ liệu ra Excel

Để xuất được dữ liệu ra file excel ta cần sử dụng 1 thư viện: PHPexcel

Các bước xuất dữ liệu:

  • B1: Thêm thư viện PHPexcel
  • B2: Truy vấn để lấy dữ liệu cần xuất

Viết button xuất dữ liệu

Hook thêm nút trong post type:

 

 

 

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware