Để tắt chế độ zoom website dưới mobi ta chỉ cần dán đoạn mã sau vào trước thẻ đóng của </head>

<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport"/>
<meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />

Để kiểm tra đoạn mã bạn nhúng đã chính xác chưa bạn chỉ cần “view-source” hoặc nhấn phím tắt F12 để kiểm tra

Sau khi thấy đoạn mã đó ở trong phần </head> thì bạn hãy duyệt web trên di động và zoom thử để kiểm tra!

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML