Để tắt chế độ zoom website dưới mobi ta chỉ cần dán đoạn mã sau vào trước thẻ đóng của </head>

<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" name="viewport"/>
<meta name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes' />

Để kiểm tra đoạn mã bạn nhúng đã chính xác chưa bạn chỉ cần “view-source” hoặc nhấn phím tắt F12 để kiểm tra

Sau khi thấy đoạn mã đó ở trong phần </head> thì bạn hãy duyệt web trên di động và zoom thử để kiểm tra!

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn