Giả sử ta có 1 thẻ a có link như sau: <a href=”domain.com?cat=47″ class=”doc-category”>Link tới chuyên mục</a>, Khi xử lý js ta cần đổi tham số cat sang 1 giá trị khác thì ta làm như sau:

let product_doc_link = $('.doc-category'); 
let cat = 123;
$.each(product_doc_link, (index, item) => {
    let link = new URL(item.href);
    link.searchParams.set('cat', cat);
    item.href = link.href
})

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7