1. Chuyển ngày từ dạng số sang dạng chuỗi
 2. Lấy ngày hiện tại
 3. Lấy tháng trước
 4. Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

Chuyển Ngày Từ Dạng Số Sang Dạng Chuỗi

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Lấy Ngày Hiện Tại

 $today = date('d-m-Y');
 echo $today;

Lấy Tháng Trước

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

 $today = date('d-m-Y h:m:s');
 $timestamp = strtotime($today);

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML