1. Chuyển ngày từ dạng số sang dạng chuỗi
 2. Lấy ngày hiện tại
 3. Lấy tháng trước
 4. Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

Chuyển Ngày Từ Dạng Số Sang Dạng Chuỗi

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Lấy Ngày Hiện Tại

 $today = date('d-m-Y');
 echo $today;

Lấy Tháng Trước

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

 $today = date('d-m-Y h:m:s');
 $timestamp = strtotime($today);

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware