1. Chuyển ngày từ dạng số sang dạng chuỗi
 2. Lấy ngày hiện tại
 3. Lấy tháng trước
 4. Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

Chuyển Ngày Từ Dạng Số Sang Dạng Chuỗi

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Lấy Ngày Hiện Tại

 $today = date('d-m-Y');
 echo $today;

Lấy Tháng Trước

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

 $today = date('d-m-Y h:m:s');
 $timestamp = strtotime($today);

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn