1. Chuyển ngày từ dạng số sang dạng chuỗi
 2. Lấy ngày hiện tại
 3. Lấy tháng trước
 4. Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

Chuyển Ngày Từ Dạng Số Sang Dạng Chuỗi

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Lấy Ngày Hiện Tại

 $today = date('d-m-Y');
 echo $today;

Lấy Tháng Trước

 $one_month_ago = strtotime('1 month ago');
 echo gmdate('Y-m-d H:i:s', $one_month_ago );

Chuyển ngày từ dạng chuỗi sang số

 $today = date('d-m-Y h:m:s');
 $timestamp = strtotime($today);

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce