//Returns All Term Items for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'all' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term Names for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'names' ) );
print_r( $term_list );
 
// Returns Array of Term ID's for "my_taxonomy".
$term_list = wp_get_post_terms( $post->ID, 'my_taxonomy', array( 'fields' => 'ids' ) );
print_r( $term_list );

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn fix lỗi không rớt hàng trong đoạn văn