B1/ Nhúng thư viện

Tải thư viện barcode-master – tác giả: Kreative Software

B2/ Hướng dẫn sử dụng

Trong thư mục barcode-master sẽ có file hướng dẫn sử dụng như bên dưới

https://huynhtanmao.com/barcode-master/barcode-readme.html

Cú pháp sử dụng chung:

barcode.php?f=format&s=symbology&d=data&options

vd: Mình muốn tạo 1 đoạn QR code với tên website của mình: “huynhtanmao.com” với các option:

https://huynhtanmao.com/barcode-master/barcode.php?f=jpg&s=qr&d=huynhtanmao.com

Chúng ta có thể tải về để sử dụng hoặc hiển thị lên website bằng cách:

<img src="https://huynhtanmao.com/barcode-master/barcode.php?f=jpg&s=qr&d=huynhtanmao.com" />

demo qr code

Trong đó có một số option bạn cần quan tâm đó là:

how-to-create-qrcode-and-barcode

f=format là định dạng hình ảnh mã code của bạn vd: png, jpg, svg…

s=symbology là kiểu mã sẽ tạo ra vd: qrcode hoặc barcode

B3/ Xây dựng trang tạo QR code và Barcode

  • Bạn tạo 1 trang page template
  • Xây dựng mã html cho trang tạo QR code và Barcode
  • Viết ajax xử lý tạo mã QR code và Barcode

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML