Nếu bạn gặp phải lỗi như hình bên dưới: Chữ sẽ hiển thị dài mãi mà không ngắn đoạn. Điều này thường xảy ra khi bạn copy nội dung từ một website khác hoặc copy nội dung từ word lên website

Bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn

function tmdev_remove_space_charater( $content ) {
  $string = htmlentities($content, null, 'utf-8');
  $content = str_replace(" ", " ", $string);
  $content = html_entity_decode($content);   
  return $content;  
}
add_filter( 'the_content', 'tmdev_remove_space_charater', 999 );

Bài viết liên quan

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce

post-no-image

Hướng dẫn tạo mã QR code và Barcode trong php

post-no-image

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ tên miền cũ sang tên miền mới

post-no-image

Thêm field trong phần thiết lập Woocommerce

post-no-image

Hướng dẫn submit form lên Google sheet đơn giản