Nếu bạn gặp phải lỗi như hình bên dưới: Chữ sẽ hiển thị dài mãi mà không ngắn đoạn. Điều này thường xảy ra khi bạn copy nội dung từ một website khác hoặc copy nội dung từ word lên website

Bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn

function tmdev_remove_space_charater( $content ) {
  $string = htmlentities($content, null, 'utf-8');
  $content = str_replace(" ", " ", $string);
  $content = html_entity_decode($content);   
  return $content;  
}
add_filter( 'the_content', 'tmdev_remove_space_charater', 999 );

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce