Giả sử website mới ( http://newdomain.com ) có thư mục: Tin tức công nghê (tin-cong-nghe),
Website cũ có thư mục: Tin tức (tin-tuc), Bây giờ ta muốn chuyển tất cả các bài viết trong chuyên mục Tin tức website cũ sang thư mục tin công nghệ của website mới ta làm các bước như sau:

Bước 1: Đổi slug website cũ sang slug thư mục cần chuyển bên website mới:

tin-tuc => tin-cong-nghe

Bước 2: Tại website cũ ( https://olddomain.com ) cấu hình file htaccess như sau:

RewriteEngine on
RewriteRule (tin-cong-nghe/.*)$ 'http://newdomain.vn/$1' [R=301,L]

Bước 3: Cấu hình chuyển hướng slug thư mục cũ sang thư mục mới trong plugin Redirect 301

Bài viết liên quan

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML

post-no-image

Cách thay đổi parameter của url trong javascript

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware