Giả sử website mới ( http://newdomain.com ) có thư mục: Tin tức công nghê (tin-cong-nghe),
Website cũ có thư mục: Tin tức (tin-tuc), Bây giờ ta muốn chuyển tất cả các bài viết trong chuyên mục Tin tức website cũ sang thư mục tin công nghệ của website mới ta làm các bước như sau:

Bước 1: Đổi slug website cũ sang slug thư mục cần chuyển bên website mới:

tin-tuc => tin-cong-nghe

Bước 2: Tại website cũ ( https://olddomain.com ) cấu hình file htaccess như sau:

RewriteEngine on
RewriteRule (tin-cong-nghe/.*)$ 'http://newdomain.vn/$1' [R=301,L]

Bước 3: Cấu hình chuyển hướng slug thư mục cũ sang thư mục mới trong plugin Redirect 301

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML