$excerpt = get_the_permalink(); 
$limit_excerpt = wp_trim_words( $excerpt, 10, '...' );
echo wp_strip_all_tags( $limit_excerpt, true );

Trong đoạn mã trên có hàm: wp_strip_all_tags sử dụng để chuyển các chuỗi sang html

Hàm này sử dụng khi: gọi các dữ liệu từ database ra giao diện web

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML