$excerpt = get_the_permalink(); 
$limit_excerpt = wp_trim_words( $excerpt, 10, '...' );
echo wp_strip_all_tags( $limit_excerpt, true );

Trong đoạn mã trên có hàm: wp_strip_all_tags sử dụng để chuyển các chuỗi sang html

Hàm này sử dụng khi: gọi các dữ liệu từ database ra giao diện web

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce