Mặc định kí hiệu xem thêm trong phần mô tả ngắn là […]. Để thay đổi kí hiệu này, bạn hãy thêm đoạn mã bên dưới vào trong file functions.php
trong theme của bạn.

function tmdev_change_excerpt_more( $more ) {
     return '...';
}
add_filter('excerpt_more', 'tmdev_change_excerpt_more');

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML