Mặc định kí hiệu xem thêm trong phần mô tả ngắn là […]. Để thay đổi kí hiệu này, bạn hãy thêm đoạn mã bên dưới vào trong file functions.php
trong theme của bạn.

function tmdev_change_excerpt_more( $more ) {
     return '...';
}
add_filter('excerpt_more', 'tmdev_change_excerpt_more');

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce