Trong WordPress có rất nhiều hàm để lấy đường dẫn tới: Plugin, Theme, WordPress.

Plugin

__FILE__
// /home/huynhtan/public_html/wp-content/plugins/wp-payroll/wp-payroll.php
__DIR__
// /home/huynhtan/public_html/wp-content/plugins/wp-payroll
plugins_url();
// https: //huynhtanmao.com/wp-content/plugin
plugins_url($path, $file);
ex: plugins_url(‘css/style.css’,__FILE__) ;
// huynhtanmao.com/wp-content/plugin/your-plugin/css/style.css
plugin_dir_url($file);
ex: plugins_dir_url(__FILE__) ;
// huynhtanmao.com/wp-content/plugin/your-plugin/
plugin_dir_path($file);
ex: plugins_dir_path(__FILE__) ;
// /home/huynhtan/public_html/wp-content/plugins/wp-payroll/
plugin_basename($file);
// /your-plugin/your-plugin.php

$file: thường là __FILE__

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Một số tính năng hay trong quản trị WordPress mọi người nên biết

post-no-image

Hướng dẫn dịch và tạo biến dịch trong theme WordPress

post-no-image

Một số hàm định dạng chuỗi thông dụng

post-no-image

Kiểm tra và So sánh phiên bản WordPress

post-no-image

Hướng dẫn lấy tỉ giá từ api ngân hàng Vietcombank