Để hiển thị và sắp xếp bài viết theo danh sách $id cho sẵn:

<?php 
  $args = array(
    'post_type' => 'product',
    'post__in' => $id,
    'orderby' => 'post__in'
  );
  $loop = new WP_Query( $args );
?>

Khi đó câu SQL sẽ như sau:

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.ID IN (1236,1165,1187,1260,1247,1181,1219,1249) AND (wp_posts.post_type = 'product') ORDER BY FIELD(wp_posts.ID,1236,1165,1187,1260,1247,1181,1219,1249) LIMIT 0, 10;

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Cách lấy Page ID một số trang mặc định trong WooCommerce: shop, cart, checkout…

post-no-image

Hướng dẫn sắp xếp lại các field trong trang thanh toán woocommerce (checkout woocommerce)

post-no-image

WooCommerce: Tùy chỉnh phần đơn hàng ( $order, $order->get_items()…)

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong WooCommerce