Cách hiển thị hộp tìm kiếm trên Google giống ảnh bên dưới

Bài viết chi tiết trên Google:

https://developers.google.com/search/docs/data-types/sitelinks-searchbox?hl=vi