Tại sao phải định dạng lại số điện thoại

  • Đẹp và dễ nhìn hơn
  • Xuất số điện thoại ra excel không bị mất số 0 đầu tiên

Cách định dạng lại số điện thoại trong php

$sdt = '1234999999';
if(  preg_match( '/^(\d{4})(\d{3})(\d{3})$/', $sdt,  $matches ) ){
    $sdt = $matches[1] . ' ' .$matches[2] . ' ' . $matches[3];
}
// result: "1234 999 999"

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Chia sẻ một số thư viện loading css đẹp

giai-phap-chinh-css-khong-bi-luu-cache-trinh-duyet

Giải pháp tốt khi chỉnh sửa css mà không sợ bị lưu cache trình duyệt

post-no-image

Một số css tùy biến thẻ input type: select, number

post-no-image

Tắt lazyload cho một số hình ảnh

post-no-image

Tuỳ biến layout YITH WooCommerce Wishlist

post-no-image

Một số hook hoặc filter thường sử dụng trong plugin WPML