Tại sao phải định dạng lại số điện thoại

  • Đẹp và dễ nhìn hơn
  • Xuất số điện thoại ra excel không bị mất số 0 đầu tiên

Cách định dạng lại số điện thoại trong php

$sdt = '1234999999';
if(  preg_match( '/^(\d{4})(\d{3})(\d{3})$/', $sdt,  $matches ) ){
    $sdt = $matches[1] . ' ' .$matches[2] . ' ' . $matches[3];
}
// result: "1234 999 999"

 

Bài viết liên quan

post-no-image

Tuỳ biến phần search WordPress chính xác hơn, tìm kiếm theo tiêu đề

post-no-image

Cách quét và tìm virus trong Database WordPress để loại bỏ mã độc Malware

post-no-image

Hướng dẫn custom Multiselect box

post-no-image

Tránh gửi mail nhiều lần khi nhấn gửi form trong contact form 7

post-no-image

Hướng dẫn tạo email template để gửi mail qua: Outlook App, Outlook website, Gmail, Apple Mail…

post-no-image

Hướng dẫn tắt tính năng mua hàng nhưng vẫn hiển thị giá trong Woocomerce