Để tránh phải gõ nhiều các đoạn code tương tích cho nhiều trình duyệt web ta có 1 công cụ online để tạo ra các cú pháp đó, Công cụ đó là: Autoprefixer CSS online của tác giả ymatuhin   /   По-русски

Bài viết liên quan

post-no-image

Một số tính năng hay trong quản trị WordPress mọi người nên biết

post-no-image

Công cụ check lỗi javascript online

post-no-image

Những extention nên cài khi sử dụng Sublime Text